ElkenTalent kenmerkt zich door een oplossingsgerichte no-nonsense houding. In mijn diensten op de gebieden van loopbaanontwikkeling, (samen)werk(ing) en communicatie richt ik mij op zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

De beste hulpbronnen voor het oplossen van persoonlijke of bedrijfsmatige dilemma’s zitten namelijk in jezelf of je personeel! Je hoeft ze ‘alleen nog maar’ aan te boren. Dat gaat het snelst met het juiste gereedschap en de juiste werkmethode. ElkenTalent heeft beide.


Elk ‘n talent

Elk individu heeft talent. Dat talent leren vinden is één ding, het benutten ervan is iets heel anders. Talent wordt namelijk pas als waardevol beleefd als er voor je eigen gevoel ook echt iets mee gedaan wordt en het succes oplevert. Mijn trainingen en coaching zijn gericht op het (her)vinden ván je talent en het zo te leren inzetten dat het je rendement oplevert in je ontwikkeling. Dat geldt voor individuen en bedrijven. Het resultaat is niet alleen inzicht in en (bij)sturing van de doelen die je wilt bereiken, maar ook het strategisch leren omgaan met het vermijden van ongewenste situaties.


Unieke aanpak? Zeker weten!

Flauw woord hè, ‘uniek’. Maar toch, mijn aanpak is dat wel. Niet alleen omdat elk mens uniek is, het is meer de combinatie van mijn visie, de praktische vertaling ervan en een van mijn waardevolste gereedschappen, de TalentManager. Dit is een testmethodiek die inzicht geeft in de persoonlijkheid, bekwaamheden en de belevingswereld van jou, of die van een groep medewerkers. ElkenTalent gebruikt TalentManager omdat ik met deze testmethodiek ook objectief kan bepalen in hoeverre jij of medewerkers a) in staat zijn in beweging te komen, en b) of er bereid is om daarvoor ook moeite te doen. Hierdoor kan ik individuen en groepen medewerkers laten ervaren wat zij nodig hebben om hun talent ook daadwerkelijk te kunnen inzetten. De juiste persoon op de juiste plaats komt daarmee binnen handbereik.


Andere gereedschappen

Behalve TalentManager pas ik werkvormen toe waarbij de accenten liggen op bewustwording en oefenen met het nieuw aangeleerde gedrag. In die werkvormen gebruik ik werkboeken, gespreksmodellen en -technieken, cases, opdrachten en simulaties.
Ik werk nauw samen met professionele partners op het gebied van gedrag, communicatie, psychologie, personeels- & organisatieontwikkeling, loopbaan & mobiliteit. Bovendien kan ElkenTalent van doorslaggevende betekenis zijn op de gebieden van persoonlijke presentatie, kleur- en kledingadvies en lichaamshouding/-beweging.

 

ElkenTalent

Aanpak

Voor wie?

TalentManager

Referenties

Contact

Links

   ElkenTalent, Wederik 21, 3401 LZ IJsselstein, o6-155 68 720, info@elkentalent.